Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
130

I C 272/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2016-11-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jest okolicznością powszechnie znaną, że jazda samochodem kierowanym przez osobę nietrzeźwą wiąże się z ogromnym ryzykiem wypadku. Osoby nietrzeźwe mają ograniczone pole widzenia, gorszy refleks, podejmują nieprzewidywalne błędne decyzje na drodze.
Sygn. akt I C 272/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 29 lutego 2016 roku małoletni P. P. (1) wystąpił przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 10.000 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 23 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, za doznaną krzywdę na skutek śmierci osoby najbliższej – dziadka. Ponadto powód domagał się zasądzenia na jego rzecz od pozwaneg
Czytaj więcej»

I C 302/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-10-17

Data publikacji: 2017-10-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W przypadku śmierci osoby najbliższej czyn niedozwolony wyrządza szkodę jego bliskim przez naruszenie ich dobra osobistego w postaci zerwania więzi emocjonalnej.
Sygn. akt I C30/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 czerwca 2015 roku Z. N. wystąpił przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 35.000 zł za doznaną krzywdę na skutek śmierci osoby najbliższej – ojca. Ponadto powód domagał się zasądzenia na jego rzecz od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie dwukrotności stawki minimalnej. W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa i rozstrzygniecie o kosztach postępowania według norm
Czytaj więcej»

I C 303/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-01-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Choć niepodjęcie leczenia psychiatrycznego i psychologicznego nie jest żadnym przyczynieniem się do rozmiaru szkody, taka postawa powódki musi być jednak uwzględniona przy ustalaniu wszystkich okoliczności związanych z przeżytymi cierpieniami po stracie dziecka.
Sygn. akt I C 303/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 19 marca 2016 roku, który złożono w Sądzie dnia 22 marca 2016 roku, powódka M. N. (1) wystąpiła przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 75.000 zł za doznaną krzywdę po śmierci syna D. N. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powódka domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego
Czytaj więcej»

I C 372/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-02-09

Data publikacji: 2016-05-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód nie może dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości sprzed okresu , kiedy nabył własność nieruchomości
Sygn. akt I C 372/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2016 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa R. H. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. na rzecz powoda R. H. kwotę 1.988,76 zł (jednego tysiąca dziewięciu
Czytaj więcej»

I C 553/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2018-06-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Mimo że nieruchomość wchodzi do majątku wspólnego a dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków możliwe jest skuteczne uznanie całej umowy sprzedaży za bezskuteczną wobec wierzyciela
Sygn. akt I C 553/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. o uznanie za bezskuteczna czynności prawnej 1.uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda (...) Sp.
Czytaj więcej»

I C 554/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2019-07-12

Data publikacji: 2019-07-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedsiębiorstwo energetyczne może obciążyć odbiorcę energii elektrycznej opłatami tylko wtedy gdy energia została rzeczywiście pobrana
Sygn. akt I C 554/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 22 marca 2018 roku powód (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. wystąpił przeciwko M. P. o zapłatę kwoty 6.196 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powód domagał się zasądzenia na jego rzecz kosztów postępowania. W uzasadnieniu powód podał, iż pozwany za nielegalny pobór energii elektrycznej został obciążony dnia 9 kwietnia 2014 roku kwotą 4.740,84 zł. Powód obciążył też pozwanego kwotą skapi
Czytaj więcej»

I C 554/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2019-07-02

Data publikacji: 2019-07-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedsiębiorstwo energetyczne może obciążyć odbiorcę energii elektrycznej opłatami tylko wtedy gdy energia została rzeczywiście pobrana
Sygn. akt I C 554/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: sędzia Piotr Chrzanowski Protokolant : p. o. stażysty A. C. po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2019 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. przeciwko M. P. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 kosztami postepowania obciąża powoda i z tego tytułu zasądza od powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P.
Czytaj więcej»

I C 564/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2021-02-12

Data publikacji: 2021-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Opłata operacyjna za udzielenie umowy pożyczki nie należy do istoty umowy pożyczki.
UZASADNIENIE Pozwem z dnia 28 stycznia 2020 roku powód K. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od pozwanego K. R. kwoty 16.865,73 zł tytułem niespłaconej kwoty wynikającej z umowy pożyczki z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 16.535,48 zł od dnia 19 grudnia 2019 roku do dnia zapłaty. Jednocześnie powód domagał się zasądzenia na jego rzecz od pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnien
Czytaj więcej»

I C 564/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2021-01-26

Data publikacji: 2021-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: opłata operacyjna za udzielenie umowy pożyczki nie należy do istoty umowy pożyczki
Sygn. akt I C 564/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2021 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko K. R. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego K. R. na rzecz powoda (...) Niestandaryz
Czytaj więcej»

I C 581/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2016-12-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Poszkodowany może żądać zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego za okres niezbędny do wyremontowania pojazdu, a przy tzw. szkodzie całkowitej za okres niezbędny do nabycia innego pojazdu mechanicznego.
Sygn. akt I C 581/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa K. R. przeciwko (...) S.A. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda K. R. kwotę 5.608,80 zł (pięciu tysięcy sześciuset ośmiu złotych osiemdzie
Czytaj więcej»