Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
126

I C 42/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Posiadacz nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności przesyłu jest posiadaczem w złej wierze , skoro nie przedstawił żadnego tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości.
Sygn. akt I C 42/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa C. M. i Z. M. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. na rzecz powodów C. M. i Z. M. solidarnie kwot
Czytaj więcej»

I Ns 511/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-10-17

Data publikacji: 2017-11-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Samo wniesienie wniosku przez obywatela do organu niewłaściwego zgodnie z art 65§1 kpc skutkować powinno przekazaniem do organu właściwego i wydaniem decyzji administracyjnej, a zatem złożenie takiego wniosku skutkuje przerwaniem terminu zasiedzenia nieruchomości
Sygn. akt I Ns 511/16 POSTANOWIENIE Dnia 17 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w następującym składzie : Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu dnia 17października 2017 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa P. przy uczestnictwie D. S. (1) , D. S. (2) , J. S. (1) , G. K. , M. S. , E. K. , P. S. , K. S. , A. S. , J. S. (2) o zasiedzenie nier
Czytaj więcej»

I Ns 461/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-05-19

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Posiadacz samoistny nie może doliczyć sobie okresu posiadania poprzednika jeżeli był on właścicielem
Sygn. akt I Ns 461/16 UZASADNIENIE Pismem z dnia 18 kwietnia 2016 roku B. R. , M. B. i A. R. wystąpili o stwierdzenie, iż J. R. i B. R. nabyli na współwłasność po połowie przez zasiedzenie część nieruchomości położonej w B. , Gmina T. , dla której Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział Ksiąg Wieczystych w Trzciance prowadzi księgę wieczystą (...) o powierzchni 0.31.00 ha zabudowana budynkami gospodarczymi i budynkiem mieszkalnym, a stanowiącą własność T. K. i Z. K. . Uczestnicy Z. K. i T. K. wnieśli o
Czytaj więcej»

I Ns 511/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-10-25

Data publikacji: 2017-11-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Samo wniesienie wniosku przez obywatela do organu niewłaściwego zgodnie z art 65§1 kpc skutkować powinno przekazaniem do organu właściwego i wydaniem decyzji administracyjnej, a zatem złożenie takiego wniosku skutkuje przerwaniem terminu zasiedzenia nieruchomości
Sygn. akt I Ns 511/16 UZASADNIENIE Pismem z dnia 20 kwietnia 2016 roku Skarb Państwa wystąpił o stwierdzenie, iż nabył przez zasiedzenie z dniem 2 września 2010 roku działkę gruntu o numerze (...) o powierzchni 2.57.00 ha, działkę gruntu o numerze (...) o powierzchni 0.21.00 ha, działkę gruntu o numerze (...) o powierzchni 33.68.00 ha, położonych w obrębie W. gmina W. , opisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Trzciance VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie oznaczonej num
Czytaj więcej»

I Ns 591/18

postanowienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2019-11-26

Data publikacji: 2019-12-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W razie wątpliwości należy przyjąć, iż dana rzecz wchodzi do majątku wspólnego, jeżeli została nabyta w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.
Sygn. akt I Ns 591/18 POSTANOWIENIE Dnia 26 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w następującym składzie : Przewodniczący: sędzia Piotr Chrzanowski Protokolant : p.o.stażysty Anna Chylewska po rozpoznaniu dnia 26 listopada 2019 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z wniosku M. B. przy uczestnictwie A. B. o podział majątku wspólnego i zwrot wydatków i nakładów 1.ustala, że w skład majątku wspólnego M. B. i A. B. , których małżeństwo zostało rozwiązane wyrokiem Sądu Okręg
Czytaj więcej»

I Ns 591/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2019-12-06

Data publikacji: 2019-12-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W razie wątpliwości należy przyjąć, iż dana rzecz wchodzi do majątku wspólnego, jeżeli została nabyta w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.
UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 27 lipca 2018 roku M. B. wniósł o podział majątku wspólnego posiadanego z A. B. (1) poprzez ustalenie, iż w skład majątku wspólnego wchodzi: -nieruchomość zabudowana położona w W. , dla której Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi księgę wieczystą (...) o wartości 300.000 zł wraz z wyposażeniem, - samochód osobowy marki O. (...) nr rej. (...) o wartości 2500 zł, - przyczepa towarowa nr rej. (...) o wartości 800 zł, - sa
Czytaj więcej»

I Ns 609/19

postanowienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2019-11-28

Data publikacji: 2020-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W chwili obecnej jest niekwestionowane w orzecznictwie w szczególności w orzecznictwie Sądu Najwyższego , że nie ma przeszkód do zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu.
Sygn. akt I Ns 609/19 POSTANOWIENIE Dnia 28 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w następującym składzie : Przewodniczący: sędzia Piotr Chrzanowski Protokolant : p.o.stażysty Anna Chylewska po rozpoznaniu dnia 28 listopada 2019 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. przy uczestnictwie A. B. oraz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę C. (...) o zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu 1
Czytaj więcej»

I Ns 712/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2019-01-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej sąd nie może przyznać uczestnikowi postępowania prawa majątkowego bez jego zgody i zasądzić od niego na rzecz innego uczestnika spłatę lub dopłatę.
Sygn. akt I Ns 612/16 UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 23 czerwca 2016 roku A. W. wystąpiła o podział majątku wspólnego jaki posiada z K. W. . Wnioskodawca proponowała przyznanie wszystkich przedmiotów majątkowych wnioskodawcy w zamian za spłatę jej kwotą 120.400 zł. Ostatecznie A. W. zgłosiła wolę przejęcia niektórych ruchomości i sprzedaży zgodnie z zasadami kodeksu postępowania cywilnego pozostałych ruchomości i nieruchomości (k.357, 358, 376). Uczestnik K. W. poparł wniosek, ale następnie domag
Czytaj więcej»

I Ns 712/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-12-05

Data publikacji: 2019-01-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej sąd nie może przyznać uczestnikowi postępowania prawa majątkowego bez jego zgody i zasądzić od niego na rzecz innego uczestnika spłatę lub dopłatę.
Sygn. akt I Ns 712/16 POSTANOWIENIE Dnia 5 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w następującym składzie : Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu dnia 5 grudnia 2017 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z wniosku A. W. przy uczestnictwie K. W. o podział majątku wspólnego 1.ustala, że w skład majątku wspólnego A. W. i K. W. , których małżeństwo zostało rozwiązane wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu XIV Wydział Cywilny z
Czytaj więcej»

I Ns 791/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgłaszając zarzut zasiedzenia prawa odpowiadającego treści służebności przesyłu uczestnik zobowiązany był dokładnie określić zakres prawa , które jego zdaniem zasiedział.
Sygn. akt I Ns 791/15 POSTANOWIENIE Dnia 13 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w następującym składzie : Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu dnia 13 kwietnia 2017 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z wniosku H. K. i Z. K. przy uczestnictwie (...) Sp. z o.o. , o ustanowienie służebności przesyłu i wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 1.obciąża nieruchomość położoną w miejscowości W. , Gmina W. , Po
Czytaj więcej»