Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
150

I C 80/21

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2021-06-22

Data publikacji: 2021-07-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Określenie rażąco oznacza znaczne odbieganie przyjętego uregulowania od zasad uczciwego wyważenia praw i obowiązków
UZASADNIENIE Pozwem z dnia 11 grudnia 2020 roku powód K. Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty domagał się zasądzenia od pozwanego T. Z. kwoty 2.547,91 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 11 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty tytułem niespłaconej kwoty wynikającej z umowy pożyczki. Jednocześnie powód domagał się zasądzenia na jego rzecz od pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu pozwu pow
Czytaj więcej»

I C 103/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2021-02-23

Data publikacji: 2021-04-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: w razie naruszenia praw pacjenta do powstania roszczenia o zadośćuczynienie nie jest konieczne spełnienia przesłanki uszkodzenia ciała czy pogorszenia stanu zdrowia
Sygn. akt I C 103/19 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 10 stycznia 2019 roku powód P. S. wystąpił o: - zasądzenie od Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w C. na rzecz P. S. kwoty 30.000 zł (zadośćuczynienia za błąd medyczny) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 12 lipca 2016 roku do dnia zapłaty - zasądzenie od Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w C. na rzecz P. S. kwoty 15.000 zł (zadośćuczynienia za błąd pacjenta, prawa do świadczeń medycznych odpowiadających aktualnej wiedzy me
Czytaj więcej»

I C 153/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-06-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Oceniając rozmiar doznanej krzywdy należy wziąć pod uwagę całokształt okoliczności, w tym rozmiar cierpień fizycznych i psychicznych, ich nasilenie i czas trwania, nieodwracalność następstw, poczucie bezradności społecznej.
Sygn. akt I C 153/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2017 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa W. W. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda W. W. kwotę 8.000 zł (ośmiu tysięcy złotych) z
Czytaj więcej»

I C 162/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-09-06

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Art.498 kc określa skutki umorzenia, anuluje od chwili, gdy postępowanie stało się możliwe obowiązek zapłaty odsetek czy kar umownych
Sygn. akt I C 162/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 6 września 2016 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko M. W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1.w części, to jest co do kwoty 2.282,39 zł (dwóch tysięcy osiemdziesięciu dwóch złotych trzydziestu dziewięc
Czytaj więcej»

I C 42/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Posiadacz nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności przesyłu jest posiadaczem w złej wierze , skoro nie przedstawił żadnego tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości.
Sygn. akt I C 42/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa C. M. i Z. M. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. na rzecz powodów C. M. i Z. M. solidarnie kwot
Czytaj więcej»

I C 80/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2021-06-08

Data publikacji: 2021-07-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Określenie rażąco oznacza znaczne odbieganie przyjętego uregulowania od zasad uczciwego wyważenia praw i obowiązków
Sygn. akt I C 80/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia Piotr Chrzanowski Protokolant : st. sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 08 czerwca 2021 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko T. Z. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 kosztami postępowania obciąża powoda. /-/ Piotr Chrzanowski
Czytaj więcej»

I C 131/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-06-16

Data publikacji: 2016-06-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo do grobu jest właściwe tylko dla grobów ludzkich
Sygn. akt I C 131/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa E. D. przeciwko (...) Sp. z o.o. w T. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 kosztami postępowania obciąża powoda i z tego tytułu zasądza od powódki E. D. na rzecz pozwanego (...) Sp. z o
Czytaj więcej»

I C 131/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-06-22

Data publikacji: 2016-06-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo do grobu jest właściwe tylko dla grobów ludzkich.
Sygn. akt I C 131/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 5 lutego 2016 roku E. D. domagała się zasądzenia od pozwanego (...) Sp. z o.o. kwoty 1.200 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty, a także zasądzenia zwrotu kosztów postępowania. Na kwotę 1.200 zł składała się 1000 zł za doznaną przez powódkę krzywdę w związku z usunięciem grobu psa i 200 zł tytułem zwrotu kosztów opłacenia przedłużenia umowy o opiekę nad grobem na dalsze 5 lat. Pismem z dnia 15 kwietnia 2016 roku po
Czytaj więcej»

I C 143/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: potwierdzeniem złożenia oświadczenia pod umową pisemną jest podpis strony umowy
Sygn. akt I C 143/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 29 lipca 2014 roku (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od J. S. kwoty 2.888,96 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powód twierdził, iż pozwany zawarł umowę z (...) Sp. z o.o. na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Na rzecz tego wierzyciela winien uiścić kwotę dochodzoną pozwem. Ponieważ powód nabył w tym zakr
Czytaj więcej»

I C 153/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2015-12-28

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustalając zadośćuczynienie Sąd bierze pod uwagę zakres odczuwanej krzywdy na chwilę wyrokowania. Z upływem lat siła negatywnych przeżyć musi ulec osłabieniu
Sygn. akt I C 153/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 18 lutego 2015 roku R. Ł. wystąpiła przeciwko (...) S.A. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 36.500 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 4 grudnia 2014 roku do dnia zapłaty za doznaną krzywdę na skutek śmierci osoby najbliższej – brata. Ponadto powódka domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 4.800 zł wraz z opłata skarbową od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. W
Czytaj więcej»