Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
112

I C 42/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Posiadacz nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności przesyłu jest posiadaczem w złej wierze , skoro nie przedstawił żadnego tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości.
Sygn. akt I C 42/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa C. M. i Z. M. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. na rzecz powodów C. M. i Z. M. solidarnie kwot
Czytaj więcej»

I C 131/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-06-22

Data publikacji: 2016-06-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo do grobu jest właściwe tylko dla grobów ludzkich.
Sygn. akt I C 131/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 5 lutego 2016 roku E. D. domagała się zasądzenia od pozwanego (...) Sp. z o.o. kwoty 1.200 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty, a także zasądzenia zwrotu kosztów postępowania. Na kwotę 1.200 zł składała się 1000 zł za doznaną przez powódkę krzywdę w związku z usunięciem grobu psa i 200 zł tytułem zwrotu kosztów opłacenia przedłużenia umowy o opiekę nad grobem na dalsze 5 lat. Pismem z dnia 15 kwietnia 2016 roku po
Czytaj więcej»

I C 143/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: potwierdzeniem złożenia oświadczenia pod umową pisemną jest podpis strony umowy
Sygn. akt I C 143/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 29 lipca 2014 roku (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od J. S. kwoty 2.888,96 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powód twierdził, iż pozwany zawarł umowę z (...) Sp. z o.o. na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Na rzecz tego wierzyciela winien uiścić kwotę dochodzoną pozwem. Ponieważ powód nabył w tym zakr
Czytaj więcej»

I C 951/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-04-20

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Oceniając niechęć pozwanego do świadczenia powodom pomocy wskazać należy też na naganny sposób traktowania przez powodów pozwanego w szczególności w zakresie swobody jego decyzji co do dysponowania nieruchomości
Sygn. akt I C 951/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2017 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa H. G. i O. G. przeciwko S. B. o zapłatę 1.uchyla w całości wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Trzciance z dnia 9 kwietnia 2015 roku wydany w sprawie o sygn. I C 90/15, 2.oddala po
Czytaj więcej»

I C 1013/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-04-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie ma podstaw , by w przypadku jasno sformułowanej umowy ubezpieczenia obliczać trwały uszczerbek na zdrowiu na innej podstawie, aniżeli przy zastosowaniu Tabeli norm oceny procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Sygn. akt I C 1013/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa K. Z. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda K. Z. kwotę 6.000 zł (sześciu
Czytaj więcej»

I C 1013/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2017-04-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie ma podstaw , by w przypadku jasno sformułowanej umowy ubezpieczenia obliczać trwały uszczerbek na zdrowiu na innej podstawie, aniżeli przy zastosowaniu Tabeli norm oceny procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Sygn. akt I C 1013/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 5 grudnia 2014 roku K. Z. (1) domagał się zasądzenia od (...) Zakładu (...) na (...) S.A. , kwoty 6.000zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 lutego 2014 roku do dnia zapłaty tytułem świadczenia z ubezpieczenia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem do jakiego doszło dnia 20 czerwca 2013 roku. Ponadto powód domagał się zasądzenia od pozwanego zwrotu kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz opłaty skarbo
Czytaj więcej»

I C 743/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-04-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Fakt prawnego uregulowania umów telekomunikacyjnych w Prawie telekomunikacyjnym z 2004r. oznacza, że do tych umów choć są to umowy o świadczenie usług nie mają zastosowania przepisy o zleceniu (Art.750 kc)
Sygn. akt I C 743/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 18 stycznia 2010 roku (...) S.A. z siedzibą w Z. domagał się zasądzenia od K. Z. kwoty 3.238,77 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 18 stycznia 2010 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powód twierdził, iż pozwany zawarł umowę z (...) Sp. z o.o. na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Na rzecz tego wierzyciela winien uiścić kwotę dochodzoną pozwem. Ponieważ powód nabył w tym zakresie wierzytelność od (...) Sp. z o.o. , stał się wierzyciel
Czytaj więcej»

I C 1412/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2018-06-29

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie można stwierdzić, że powód był w błędzie, nie znajduje nowych uregulowań prawnych lub skutków prawnych bez zasadnego wypowiedzenia umowy, skoro mógł skorzystać z fachowej pomocy swojego prawnika.
UZASADNIENIE Pozwem z dnia 5 listopada 2017 roku R. D. wystąpił o zobowiązanie Skarbu Państwa – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. do złożenia oświadczenia woli o zawarciu z powodem umowy użytkowania obwodów rybackich położonych w gminach: L. , T. i W. , w obrębach: K. , L. , T. , S. , S. , B. , M. , D. i M. , na następujących warunkach: a)umowa zostanie zawarta na okres 10 lat licząc od dnia jej zawarcia lub ewentualnie od dnia 2 lutego 2014 roku, b) pozostałe warunki szczegó
Czytaj więcej»

I Ns 11/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2018-06-28

Data publikacji: 2018-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Mimo publicznoprawnego charakteru dopłat z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego powinny one podlegać naliczaniu przy podziale majątku
Sygn. akt I Ns 11/17 POSTANOWIENIE Dnia 28 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w następującym składzie : Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu dnia 28 czerwca 2018 roku w T. na rozprawie sprawy z wniosku G. P. przy uczestnictwie J. P. o podział majątku wspólnego G. P. i J. P. 1.ustala, że w skład majątku wspólnego G. P. i J. P. , których wspólność majątkowa małżeńska została zniesiona wyrokiem Sądu Okręgowego w Kosza
Czytaj więcej»

I Ns 11/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2018-07-06

Data publikacji: 2018-10-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Mimo publicznoprawnego charakteru dopłat z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego powinny one podlegać naliczaniu przy podziale majątku
Sygn. akt I Ns 11/17 UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 25 kwietnia 2013 roku G. P. wystąpiła o podział majątku wspólnego jaki posiadła z J. P. (1) . Wnioskodawczyni wskazała, że w skład majątku wspólnego wchodziła nieruchomość położona w D. Wielkim, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance prowadził księgę wieczystą Kw (...) , nieruchomość położona w G. , dla której Sąd Rejonowy w Trzciance prowadził księgę wieczystą Kw (...) ruchomości oraz nakłady na nieruchomość położoną w P. , dla której Sąd Rejonowy
Czytaj więcej»