Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
124

I C 131/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-06-16

Data publikacji: 2016-06-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo do grobu jest właściwe tylko dla grobów ludzkich
Sygn. akt I C 131/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa E. D. przeciwko (...) Sp. z o.o. w T. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 kosztami postępowania obciąża powoda i z tego tytułu zasądza od powódki E. D. na rzecz pozwanego (...) Sp. z o
Czytaj więcej»

I C 131/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-06-22

Data publikacji: 2016-06-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo do grobu jest właściwe tylko dla grobów ludzkich.
Sygn. akt I C 131/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 5 lutego 2016 roku E. D. domagała się zasądzenia od pozwanego (...) Sp. z o.o. kwoty 1.200 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty, a także zasądzenia zwrotu kosztów postępowania. Na kwotę 1.200 zł składała się 1000 zł za doznaną przez powódkę krzywdę w związku z usunięciem grobu psa i 200 zł tytułem zwrotu kosztów opłacenia przedłużenia umowy o opiekę nad grobem na dalsze 5 lat. Pismem z dnia 15 kwietnia 2016 roku po
Czytaj więcej»

I C 143/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: potwierdzeniem złożenia oświadczenia pod umową pisemną jest podpis strony umowy
Sygn. akt I C 143/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 29 lipca 2014 roku (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od J. S. kwoty 2.888,96 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powód twierdził, iż pozwany zawarł umowę z (...) Sp. z o.o. na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Na rzecz tego wierzyciela winien uiścić kwotę dochodzoną pozwem. Ponieważ powód nabył w tym zakr
Czytaj więcej»

I C 42/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Posiadacz nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności przesyłu jest posiadaczem w złej wierze , skoro nie przedstawił żadnego tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości.
Sygn. akt I C 42/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa C. M. i Z. M. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. na rzecz powodów C. M. i Z. M. solidarnie kwot
Czytaj więcej»

I C 212/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nakłady spadkobiercy na majątek testatora poniesione przed jego śmiercią,których charakteru strony w momencie ponoszenia nakładów nie określiły, nie stanowią długów spadkowych.
Sygn. akt I C 212/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20 stycznia 2014 roku P. M. na podstawie art. 991k.p.c. wniósł o zasądzenie od S. M. na jego rzecz kwoty 47.000 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu. Ponadto powód domagał się zasądzenia na jego rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego w taryfowej wysokości oraz kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu powód podniósł, iż spadkodawczyni E. M. w tes
Czytaj więcej»

I C 237/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2018-09-25

Data publikacji: 2018-10-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: poszkodowany ma prawo wynająć samochód tam gdzie jest to dla niego najdogodniejsze pod warunkiem, że ogólny koszt tego najmu nie będzie rażąco odbiegał od stawek rynkowych stosowanych przez podmioty konkurencyjne.
Sygn. akt I C 237/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : p.o.stażysty A. C. po rozpoznaniu w dniu 25 września 2018 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa „ B. rent a car” Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powoda „ B. rent a car” Sp. z
Czytaj więcej»

I C 1412/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2018-06-29

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie można stwierdzić, że powód był w błędzie, nie znajduje nowych uregulowań prawnych lub skutków prawnych bez zasadnego wypowiedzenia umowy, skoro mógł skorzystać z fachowej pomocy swojego prawnika.
UZASADNIENIE Pozwem z dnia 5 listopada 2017 roku R. D. wystąpił o zobowiązanie Skarbu Państwa – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. do złożenia oświadczenia woli o zawarciu z powodem umowy użytkowania obwodów rybackich położonych w gminach: L. , T. i W. , w obrębach: K. , L. , T. , S. , S. , B. , M. , D. i M. , na następujących warunkach: a)umowa zostanie zawarta na okres 10 lat licząc od dnia jej zawarcia lub ewentualnie od dnia 2 lutego 2014 roku, b) pozostałe warunki szczegó
Czytaj więcej»

I Ns 51/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-04-22

Data publikacji: 2016-05-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: uczestnik postępowania o ustanowienie służebności za wynagrodzeniem podnosząc zarzut zasiedzenia prawa odpowiadającego treści służebności jest zobowiązany określić treść prawa, które miał zasiedzieć
Sygn. akt I Ns 51/14 UZASADNIENIE Pismem z dnia 26 lipca 2013 roku wnioskodawca A. K. wniósł o odpłatne ustanowienie służebności przesyłu polegającej na: - prowadzeniu eksploatacji sieci należącej do uczestnika a w tym wypadku na prawie swobodnego dostępu i dojazdu do urządzeń przesyłowych w celu wykonania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych oraz usuwania ewentualnych awarii sieci przesyłowej i jej rozbudowy (w ramach przestrzennych ustanowionej służebności i z minimalizacją uci
Czytaj więcej»

I Ns 61/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-05-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla skuteczności zarzutu zasiedzenia służebności gruntowej winna być podana dokładnie treść zasiedzonej służebności
Sygn. akt I Ns 61/15 POSTANOWIENIE Dnia 31 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w następującym składzie : Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu dnia 31 marca 2016 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z wniosku A. S. przy uczestnictwie (...) Sp. z o.o. o ustanowienie służebności przesyłu i wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 1.obciąża nieruchomość położoną w miejscowości W. , Gmina W. , Powiat C. - (...) ,
Czytaj więcej»

I Ns 92/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-08-08

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla przyjęcia ciągłości posiadania w zakresie władztwa ustępujących współposiadaczy nie jest konieczna umowa o przeniesieniu posiadania.
Sygn. akt I Ns 92/17 POSTANOWIENIE Dnia 8 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w następującym składzie : + Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu dnia 8 sierpnia 2017 roku w Trzciance na rozprawie z wniosku A. G. i M. G. przy uczestnictwie B. G. o zasiedzenie nieruchomości 1.stwierdza, że A. G. syn T. i J. oraz M. G. córka W. i J. , nabyli do wspólności majątkowej małżeńskiej przez zasiedzenie w dniu 19 marca 2006 rok
Czytaj więcej»