Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
150

I C 183/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-08-03

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Naruszenie dóbr osobistych powódki nie może być uznane jedynie za wyraz "złego małżeństwa" Skala tych ataków , ich intensywność , ich przestępczy charakter, nie pozwala ich kwalifikować jedynie jako złe stosunki między małżonkami.
Sygn. akt I C 183/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 4 marca 2015 roku (k.1-3) powódka J. B. domagała się od pozwanego P. B. tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę spowodowaną znęcaniem się fizycznym i moralnym w czasie trwania małżeństwa kwoty 45.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku. Powódka wniosła również o zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania we
Czytaj więcej»

I C 183/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-07-28

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Naruszenie dóbr osobistych powódki nie może być uznane jedynie za wyraz "złego małżeństwa" Skala tych ataków , ich intensywność , ich przestępczy charakter, nie pozwala ich kwalifikować jedynie jako złe stosunki między małżonkami.
Sygn. akt I C 183/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2016 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko P. B. o zadośćuczynienie 1.zasądza od pozwanego P. B. na rzecz powoda J. B. kwotę 45.000zł (czterdziestu pięciu tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
Czytaj więcej»

I C 237/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2018-09-25

Data publikacji: 2018-10-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: poszkodowany ma prawo wynająć samochód tam gdzie jest to dla niego najdogodniejsze pod warunkiem, że ogólny koszt tego najmu nie będzie rażąco odbiegał od stawek rynkowych stosowanych przez podmioty konkurencyjne.
Sygn. akt I C 237/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : p.o.stażysty A. C. po rozpoznaniu w dniu 25 września 2018 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa „ B. rent a car” Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powoda „ B. rent a car” Sp. z
Czytaj więcej»

I C 237/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2018-10-12

Data publikacji: 2018-10-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Poszkodowany ma prawo wynająć samochód tam gdzie jest to dla niego najdogodniejsze- pod warunkiem, że ogólny koszt tego najmu nie będzie rażąco odbiegał od stawek rynkowych stosowanych przez podmioty konkurencyjne.
UZASADNIENIE Pozwem wniesionym dnia 04 listopada 2016 roku do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w P. powód „ B. rent a car” sp. z o.o. z siedzibą w W. domagał się od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. zapłaty kwoty 6.019,13 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Na dochodzoną kwotę składało się wynagrodzenie za najem samochodu zastępczego w kwocie 5.819,13 zł oraz kwota 200 zł tytułem kosztów analizy prawnej przedsądowej. Postanowieniem z dnia 16 maja 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań-Sta
Czytaj więcej»

I C 302/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2017-10-17

Data publikacji: 2017-10-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W przypadku śmierci osoby najbliższej czyn niedozwolony wyrządza szkodę jego bliskim przez naruszenie ich dobra osobistego w postaci zerwania więzi emocjonalnej.
Sygn. akt I C30/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 czerwca 2015 roku Z. N. wystąpił przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 35.000 zł za doznaną krzywdę na skutek śmierci osoby najbliższej – ojca. Ponadto powód domagał się zasądzenia na jego rzecz od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie dwukrotności stawki minimalnej. W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa i rozstrzygniecie o kosztach postępowania według norm
Czytaj więcej»

I C 303/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-01-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Choć niepodjęcie leczenia psychiatrycznego i psychologicznego nie jest żadnym przyczynieniem się do rozmiaru szkody, taka postawa powódki musi być jednak uwzględniona przy ustalaniu wszystkich okoliczności związanych z przeżytymi cierpieniami po stracie dziecka.
Sygn. akt I C 303/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 19 marca 2016 roku, który złożono w Sądzie dnia 22 marca 2016 roku, powódka M. N. (1) wystąpiła przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 75.000 zł za doznaną krzywdę po śmierci syna D. N. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powódka domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego
Czytaj więcej»

I C 372/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-02-09

Data publikacji: 2016-05-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód nie może dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości sprzed okresu , kiedy nabył własność nieruchomości
Sygn. akt I C 372/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2016 roku w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa R. H. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. na rzecz powoda R. H. kwotę 1.988,76 zł (jednego tysiąca dziewięciu
Czytaj więcej»

I C 272/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2016-11-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jest okolicznością powszechnie znaną, że jazda samochodem kierowanym przez osobę nietrzeźwą wiąże się z ogromnym ryzykiem wypadku. Osoby nietrzeźwe mają ograniczone pole widzenia, gorszy refleks, podejmują nieprzewidywalne błędne decyzje na drodze.
Sygn. akt I C 272/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 29 lutego 2016 roku małoletni P. P. (1) wystąpił przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 10.000 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 23 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, za doznaną krzywdę na skutek śmierci osoby najbliższej – dziadka. Ponadto powód domagał się zasądzenia na jego rzecz od pozwaneg
Czytaj więcej»

I C 474/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2021-06-22

Data publikacji: 2021-06-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sytuacji, gdy powód zajmuje się zawodowo likwidacją szkód w pojazdach ma zatem wiedzę o wycenie takiej szkody, nie potrzebna jest mu opinia rzeczoznawcy, by wycenić wysokość roszczenia zgłoszonego do Sądu
UZASADNIENIE Pozwem z dnia 4 marca 2020 roku (k. 1-3) powód W. D. (1) prowadzący działalność pod nazwą S. domagał się zasądzenia od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 7.798,74 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 4 marca 2020 roku do dnia zapłaty tytułem częściowego odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, kwoty 1.046,95 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 4 marca 2020 roku do dnia zapłaty tytułem skap
Czytaj więcej»

I C 554/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 2019-07-12

Data publikacji: 2019-07-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedsiębiorstwo energetyczne może obciążyć odbiorcę energii elektrycznej opłatami tylko wtedy gdy energia została rzeczywiście pobrana
Sygn. akt I C 554/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 22 marca 2018 roku powód (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. wystąpił przeciwko M. P. o zapłatę kwoty 6.196 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powód domagał się zasądzenia na jego rzecz kosztów postępowania. W uzasadnieniu powód podał, iż pozwany za nielegalny pobór energii elektrycznej został obciążony dnia 9 kwietnia 2014 roku kwotą 4.740,84 zł. Powód obciążył też pozwanego kwotą skapi
Czytaj więcej»